Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov


Kontakty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja

Námestie slobody č. 6

810 05 Bratislava


e-mail: zoznam.spravcov@mindop.sk