Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

18 + 7 = ?