Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

4 * 1 = ?