Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

19 + 0 = ?