Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

2 + 8 = ?