Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

5 * 4 = ?