Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

0 * 9 = ?