Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

13 + 15 = ?