Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

7 * 1 = ?