Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

1 + 10 = ?