Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

13 - 0 = ?