Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

11 + 1 = ?