Pridanie nového správcu

Zadajte výsledok jednoduchej matematickej operácie:

11 + 11 = ?