Správca

Identifikátor 649  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 9. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa advokat@kantikova.com
Obchodné meno BYPO SK s.r.o.
IČO 51673282
Sídlo Námestie A. Hlinku 1875/54, 034 01 Ružomberok
Kancelária Námestie A. Hlinku 1875/54, 034 01 Ružomberok

Úradné hodiny

Telefón 0948909699
Emailová adresa advokat@kantikova.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia