Správca

Identifikátor 648  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 5. 9. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa branislav.svigar@gmail.com
Obchodné meno Pro Living s. r. o.
IČO 51887983
Sídlo Búdková 34, 811 04 Bratislava
Kancelária Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0918975485
Emailová adresa branislav.svigar@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia