Správca

Identifikátor 647  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 16. 8. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa prorem@prorem.sk
Obchodné meno PRO-REM, s.r.o.
IČO 44733801
Sídlo Orgovánová 12, 040 11 Košice-Západ
Kancelária Výstavby 4, 040 11 Košice-Západ

Úradné hodiny

Telefón 0905963457
Emailová adresa prorem@prorem.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia