Správca

Identifikátor 645  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 16. 8. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravcovska@bytspol.sk
Obchodné meno Správcovská spoločnosť BYTSPOL, s.r.o.
IČO 36715336
Sídlo A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
Kancelária A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom

Úradné hodiny

Telefón +421456722201
Emailová adresa spravcovska@bytspol.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia