Správca

Identifikátor 644  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 31. 7. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa vans.andrej@gmail.com
Obchodné meno 1. správcovská n. o.
IČO 50893840
Sídlo Lesná ul. 4173/32, 945 01 Komárno
Kancelária Nám. Kossutha 3087, 945 01 Komárno

Úradné hodiny

Telefón 0905950920
Emailová adresa vans.andrej@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia