Správca

Identifikátor 638  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 25. 6. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa tulipa@tulipa.sk
Obchodné meno Tulipa - správa budov, s. r. o.
IČO 44565828
Sídlo Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Kancelária Drieňová 34, 821 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0908193309
Emailová adresa tulipa@tulipa.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia