Správca

Identifikátor 637  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 25. 6. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa etp-mb@etp-mb.sk
Obchodné meno ETP Management bytových budov, s. r. o.
IČO 51479834
Sídlo Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Kancelária Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0232186328
Emailová adresa etp-mb@etp-mb.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia