Správca

Identifikátor 636  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 25. 6. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravbytsro@gmail.com
Obchodné meno SPRAV-BYT Bratislava, s. r. o.
IČO 44691513
Sídlo Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava
Kancelária Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903265763
Emailová adresa spravbytsro@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia