Správca

Identifikátor 635  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 4. 7. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa director@fatrapark2.net
Obchodné meno Družstvo Fatrapark II. Ružomberok
IČO 36867802
Sídlo Hrabovská dolina 5386/22 , 034 01 Ružomberok
Kancelária Hrabovská dolina 5386/22 , 034 01 Ružomberok

Úradné hodiny

Telefón 0907724930
Emailová adresa director@fatrapark2.net
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia