Správca

Identifikátor 634  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 4. 7. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spakova@astspak.sk
Obchodné meno AST - Ing. Sergej Špak, spol. s r.o.
IČO 36196312
Sídlo Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves
Kancelária Odborárov 49, 052 01 Spišská Nová Ves

Úradné hodiny

Telefón +420903615776
Emailová adresa spakova@astspak.sk
Fax 053/4428771

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia