Správca

Identifikátor 417  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 4. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa hantak@spravasbdii.sk
Obchodné meno Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o.
IČO 35970740
Sídlo Strojnícka 8, 827 01 Bratislava
Kancelária Strojnícka 8, 827 01 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0248274502
Emailová adresa hantak@spravasbdii.sk
Fax 0243423556

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia