Správca

Identifikátor 151  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 7. 6. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa konatel@bsbs.sk
Obchodné meno Bytová správa s.r.o.
IČO 36045195
Sídlo Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica
Kancelária Dolná 2, 969 01 Banská Štiavnica

Úradné hodiny

Telefón 0456922061
Emailová adresa konatel@bsbs.sk
Fax 0456922061

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia