Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 95
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 14. 3. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa sprava@mpmspravcovska.sk
Obchodné meno MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o
IČO 45711810
Sídlo Bratislavská 612/18, 010 01 Žilina
Kancelária Bratislavská 612/18, 010 01 Žilina
Item Value
Telefón 0415001100
Emailová adresa sprava@mpmspravcovska.sk
Fax 0415640706
Item Value
Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu