Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 93
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 9. 3. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa konatel@msbs.sk
Obchodné meno Mestská bytová správa, s.r.o.
IČO 36045888
Sídlo Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota
Kancelária Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota
Item Value
Telefón 0475511911
Emailová adresa konatel@msbs.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu