Správca

Identifikátor 80  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 3. 2. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa etp-mb@etp-mb.sk
Obchodné meno ETP Management budov, s. r. o.
IČO 35970707
Sídlo Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Kancelária Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0232186328
Emailová adresa etp-mb@etp-mb.sk
Fax 0232186328

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia