Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 751
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 18. 1. 2021

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa novakova.spravabytov@gmail.com
Obchodné meno Mgr. Michaela Nováková - Správa bytov
IČO 35575981
Sídlo Berehovská 2168/1, 075 01 Trebišov
Kancelária Komenského 1960/4, 075 01 Trebišov
Item Value
Telefón 0905969278
Emailová adresa novakova.spravabytov@gmail.com
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu