Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 747
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 5. 11. 2020

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravca@koutny.sk
Obchodné meno Správa bytového fondu s. r. o.
IČO 50370502
Sídlo Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
Kancelária Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
Item Value
Telefón 0918682753
Emailová adresa spravca@koutny.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu