Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 741
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 16. 7. 2020

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa albert@altro.sk
Obchodné meno Správcovská spoločnosť ALTRO s.r.o.
IČO 53087071
Sídlo Jankolova 9, 851 04 Bratislava
Kancelária Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Item Value
Telefón 0904666444
Emailová adresa albert@altro.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu