Správca

Identifikátor 686  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 10. 6. 2019

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa jaro.midriak@gmail.com
Obchodné meno DOMINA - SL, s.r.o.
IČO 44004931
Sídlo Tajov 328, 976 34 Tajov
Kancelária Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Telefón 0905526360
Emailová adresa jaro.midriak@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia

Iné poznámky k žiadosti

Kancelária je situovaná v budove "Divadlo Štúdio Tanca".