Správca

Identifikátor 684  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 2. 7. 2019

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa prochaskovag@gmail.com
Obchodné meno Progabi s.r.o.
IČO 52024687
Sídlo Račianska 2, 831 02 Bratislava
Kancelária Medena 10, 811 01 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón +421911337733
Emailová adresa prochaskovag@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia