Správca

Identifikátor 683  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 5. 2019

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa hrad@hradonline.sk
Obchodné meno HRAD SK, spol. s r.o.
IČO 47579579
Sídlo Murgašova 88/10, 058 01 Poprad
Kancelária Sobotské námestie 38, 058 01 Poprad

Úradné hodiny

Telefón 0915462589
Emailová adresa hrad@hradonline.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia

Adresy ďalších kancelárií

Iné poznámky k žiadosti

Kancelária sa nachádza v Penzióne Apropo