Správca

Identifikátor 679  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 6. 5. 2019

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa cabanova.ida@gmail.com
Obchodné meno JUDr. Ida Cabanová - manažér správy budov
IČO 42005787
Sídlo Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
Kancelária Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Telefón 0903538387
Emailová adresa cabanova.ida@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia