Správca

Identifikátor 678  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 29. 4. 2019

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa office@kiis.sk
Obchodné meno KIIS DEVELOPMENT s.r.o.
IČO 52268721
Sídlo Strojárenská 1C, 917 02 Trnava
Kancelária Strojárenská 1C, 917 02 Trnava

Úradné hodiny

Telefón 0904176078
Emailová adresa office@kiis.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia