Správca

Identifikátor 677  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 29. 4. 2019

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@lbfacility.sk
Obchodné meno LB Facility s.r.o.
IČO 51858541
Sídlo Malokrasňanská 10161/10, 831 54 Bratislava
Kancelária Hroncova 3, 040 01 Košice

Úradné hodiny

Telefón 0910836092
Emailová adresa info@lbfacility.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia