Správca

Identifikátor 672  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 4. 4. 2019

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa nemcova.zuzana@gmail.com
Obchodné meno SPRAVing s.r.o.
IČO 36586137
Sídlo Komenského 43, 040 01 Košice
Kancelária Hronská 13, 040 01 Košice

Úradné hodiny

Telefón 0918339834
Emailová adresa nemcova.zuzana@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia