Správca

Identifikátor 668  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 7. 3. 2019

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa aquaas@stonline.sk
Obchodné meno AQUA a.s.
IČO 31322280
Sídlo Sabinovská 10, 821 02 Bratislava
Kancelária Sabinovská 10, 821 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0905962687
Emailová adresa aquaas@stonline.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia