Správca

Identifikátor 660  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 20. 11. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa sbd.penat@gmail.com
Obchodné meno Damián Tokár - D.T.
IČO 51658593
Sídlo Mudroňova 1719/87, 811 03 Bratislava
Kancelária Fándlyho 8, 811 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903900172
Emailová adresa sbd.penat@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia