Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 659
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 13. 11. 2018

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa vrutky@vrutky.sk
Obchodné meno Mesto Vrútky
IČO 00647209
Sídlo Mtušovický rad 4, 038 61 Vrútky
Kancelária Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
Item Value
Telefón 0434281285
Emailová adresa vrutky@vrutky.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu