Správca

Identifikátor 659  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 13. 11. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa vrutky@vrutky.sk
Obchodné meno Mesto Vrútky
IČO 00647209
Sídlo Mtušovický rad 4, 038 61 Vrútky
Kancelária Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky

Úradné hodiny

Telefón 0434281285
Emailová adresa vrutky@vrutky.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia