Správca

Identifikátor 655  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 17. 4. 2019

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa klacanska.daniela@gmail.com
Obchodné meno Askim s.r.o.
IČO 36672211
Sídlo Drobného 23, 841 02 Bratislava
Kancelária Drobného 23, 841 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0915959386
Emailová adresa klacanska.daniela@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia

Iné poznámky k žiadosti

k bodu 17 bude priložený doklad od 1.1.2019 po spustení správcovskej činnosti, a tá sa dá spustiť až po registrácii v zozname správcov k bodu 20 spoločnosť má 1 spoločníka :Mgr.D.Klačanská, a jedného konateľa Mgr.D.Klačanská Ďalší kontakt: 0911309082