Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 648
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 5. 9. 2018

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa branislav.svigar@gmail.com
Obchodné meno Pro Living s. r. o.
IČO 51887983
Sídlo Búdková 34, 811 04 Bratislava
Kancelária Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Item Value
Telefón 0918975485
Emailová adresa branislav.svigar@gmail.com
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu