Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 645
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 16. 8. 2018

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravcovska@bytspol.sk
Obchodné meno Správcovská spoločnosť BYTSPOL, s.r.o.
IČO 36715336
Sídlo A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
Kancelária A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom
Item Value
Telefón +421456722201
Emailová adresa spravcovska@bytspol.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu