Správca

Identifikátor 630  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 13. 6. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa uelenner@gmail.com
Obchodné meno Správa bytov a domov, s. r. o.
IČO 48203289
Sídlo Šúrska 5, 900 01 Modra
Kancelária Šúrska 5, 900 01 Modra

Úradné hodiny

Telefón 0917733441
Emailová adresa uelenner@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia