Správca

Identifikátor 624  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 5. 6. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa sprava@spravaobjektovdnv.sk
Obchodné meno SPRÁVA OBJEKTOV DNV plus s. r. o.
IČO 51695961
Sídlo Eisnerova 6131/13, 841 07 Bratislava
Kancelária Š. Králika 1, 841 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0264536250
Emailová adresa sprava@spravaobjektovdnv.sk
Fax 0264536250

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia