Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 62
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 14. 10. 2016

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@zilbyt.sk
Obchodné meno ŽILBYT, s.r.o.
IČO 46723994
Sídlo Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Kancelária Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Item Value
Telefón 0415630049
Emailová adresa info@zilbyt.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Iné poznámky k žiadosti

Úprava žiadosti č. 62 sa týka zániku konkrétnych skutočností zapisovaných do zoznamu. Nakoľko ide o zánik člena štatutárneho orgánu a zrušenie osoby zabezpečujúcej odbornú spôsobilosť bude Vám táto zmena oznámená písomne s doložením podkladu preukazujúceho zmenu a to výpisu z obchodného registra použiteľného na právne úkony.