Správca

Identifikátor 618  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 3. 5. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa pavelmikus.hr@gmail.com
Obchodné meno PARTNER - SPRÁVA BUDOV s.r.o.
IČO 51278774
Sídlo Lipová 521/3, 031 04 Liptovský Mikuláš
Kancelária Garbiarska 4, 031 01 Liptovský Mikuláš

Úradné hodiny

Telefón 0903362518
Emailová adresa pavelmikus.hr@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia