Správca

Identifikátor 617  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 3. 5. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravadnv@gmail.com
Obchodné meno SPRÁVA OBJEKTOV DNV s. r. o.
IČO 51667746
Sídlo Š. Králika 1, 841 08 Bratislava
Kancelária Š. Králika 1, 841 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0264536250
Emailová adresa spravadnv@gmail.com
Fax 0264536250

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia