Správca

Identifikátor 616  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 3. 5. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa office@pineapark.sk
Obchodné meno House care s.r.o.
IČO 47137126
Sídlo Píniová 4, 821 07 Bratislava
Kancelária Píniová 4, 821 07 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0911969069
Emailová adresa office@pineapark.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia