Správca

Identifikátor 615  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 30. 4. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravabytov.ke.sk.abf@atalianworld.com
Obchodné meno ATALIAN SK s. r. o.
IČO 44390823
Sídlo Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
Kancelária Kukučínova 7, 040 01 Košice

Úradné hodiny

Telefón 0905496825
Emailová adresa spravabytov.ke.sk.abf@atalianworld.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia