Správca

Identifikátor 613  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 16. 5. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa emprobyt@gmail.com
Obchodné meno EM Probyt s.r.o.
IČO 50917358
Sídlo Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná
Kancelária Popradská 34/A, 821 07 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0905288114
Emailová adresa emprobyt@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia