Správca

Identifikátor 605  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 20. 2. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa spravca@a3um.sk
Obchodné meno Ing. Štefan Kňaze - A3UM
IČO 30683831
Sídlo Slobody 13, 040 11 Košice
Kancelária Slobody 13, 040 11 Košice

Úradné hodiny

Telefón 0905654082
Emailová adresa spravca@a3um.sk
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia