Správca

Identifikátor 602  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 20. 2. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa s.hankociova@spbtn.sk
Obchodné meno Služby pre bývanie Trenčín s. r. o.
IČO 51239973
Sídlo Krátka 7648, 911 01 Trenčín
Kancelária Krátka 7648, 911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Telefón 0903794105
Emailová adresa s.hankociova@spbtn.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia