Správca

Identifikátor 600  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 9. 2. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa nova.doba@hotmail.sk
Obchodné meno Bytové družstvo Nová Doba 1
IČO 17334471
Sídlo Vajnorská 78, 831 04 Bratislava
Kancelária Vajnorská 78, 831 04 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0911647878
Emailová adresa nova.doba@hotmail.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia