Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 60
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 14. 10. 2016

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@bppy.sk
Obchodné meno Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
IČO 36232700
Sídlo Školská 19, 921 01 Piešťany
Kancelária Školská 19, 921 01 Piešťany
Item Value
Telefón 0337722571
Emailová adresa info@bppy.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu