Správca

Identifikátor 595  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 26. 1. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa vladimir.blazicek@gmail.com
Obchodné meno Energetická certifikácia budov, s.r.o.
IČO 44297149
Sídlo Estónska 26, 821 06 Bratislava
Kancelária Baltská 11868/15, 821 07 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0915714285
Emailová adresa vladimir.blazicek@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia