Správca

Identifikátor 594  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 26. 1. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravca@koutny.sk
Obchodné meno LI Management s.r.o.
IČO 45962715
Sídlo Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica
Kancelária Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Telefón 0918682753
Emailová adresa spravca@koutny.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia