Správca

Identifikátor 589  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 9. 1. 2018

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa l.vojtisek@gmail.com
Obchodné meno Ladislav Vojtišek - L+M
IČO 37497758
Sídlo Vajnorská 96, 831 04 Bratislava
Kancelária Heydukova 14, 811 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903037804
Emailová adresa l.vojtisek@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia