Správca

Identifikátor 583  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 29. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa jankovicpe@gmail.com
Obchodné meno Ing. Peter Jankovič
IČO 45619328
Sídlo Daniela Michaelliho 3931/9, 036 01 Martin
Kancelária Ul. Kukučínova 1, 036 01 Martin

Úradné hodiny

Telefón 0433241965
Emailová adresa jankovicpe@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia