Správca

Identifikátor 581  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 28. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa polytop@stonline.sk
Obchodné meno POLYTOP SNV s.r.o.
IČO 36177491
Sídlo Hanulova 1584/7, 052 01 Spišská Nová Ves
Kancelária Hanulova 1584/7, 052 01 Spišská Nová Ves

Úradné hodiny

Telefón 0534298754
Emailová adresa polytop@stonline.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia